Velkommen til Fossekallen speidergruppe
Velkommen

Fossekallen speidergruppe ble startet den 25. mars 1980 av Jan Hartvig Lunde og kona Unni Lunde.
Jan har selv vært speider siden 1954 og startet opp Fossekallen speidergruppe.

Navnet fossekallen kommer fra den lokale fossen i Tista hvor fuglen har sitt tilholdssted.

Grunnen til at speidergruppen ble startet var at de skulle ha en ren NSF gruppe i Tistedal på oppfordring av foreldre.

Fossekallen speidergruppe er en aktiv speidergruppe med utemøter, turer, konkurranser,
deltagelser på NM og leirer på programmet.

Vi har bra med både småspeidere og speidere, og vi har en godt fungerende førerpatrulje i troppen.
Vi har alle speidermøtene våre ute, både småspeidere og speidere i tropp.
Her legges det vekt på friluftsliv, samarbeid, vennskap og oppfølging av speiderprogrammet.

De tar mye merker og utfordringer og vi har flere speidere på troppsnivå (fra 5 klasse til de blir 16 år) som har fått speidersjefens topputmerkelse.

Vi har en aktiv gruppeleder som heter Michael. Hos småspeiderne er det 3 aktive småspeiderledere, Hilde, Kristoffer og Vegard.

I troppen er det 5 aktive troppsledere Heidi, Camilla, Roger,Charlotte og Martin og 3 patruljeførere og 3 assistenter.