Organisasjonskart

Beverkolonien
Beverspeiding er et tilbud til barn i aldersgruppen seks til åtte år. Kolonien deles inn i familier og familiene ledes av en kolonileder eller en koloniassistent.
(Fossekallen har ingen beverkoloni, alle begynner som småspeidere.)

Småspeiderflokken
Programmet i flokken er tilpasset aldersgruppen fra åtte år og oppover til 10. Speiderne i flokken kalles småspeidere eller ulvunger. Småspeiderflokken er delt inn i flere patruljer/kull. Flokken ledes av en flokkleder og flokkassistenter. Ofte brukes Jungelboken som ramme for flokkarbeidet.

Speidertroppen
Troppen består av flere patruljer. Hver patrulje er en gruppe på seks til åtte speidere med en patruljefører og en patruljeassistent. Troppen ledes av en troppsleder. Til hjelp i arbeidet har denne en eller flere assistenter over 16 år. Speiderne i troppen er i alderen 10-11 til og med 16 år. Gruppen kan selv bestemme om troppen skal ha en eller to aldersinndelinger. Deles den i to, kalles de yngste stifinnere (5.-7. klasse) og de eldste vandrere (8.-10. klasse). Det finnes egne treningsprogram til disse aldersgruppene

Roverlaget
Rovering er et tilbud til speidere over 16 år, de fleste rovere er mellom 16 og 25 år. Programtilbudet retter seg først og fremst mot aldersgruppen 16 - 20 år. Laget ledes av en lagleder og assistenter som velges hvert år blant roverlagets medlemmer. Rovere har stemmerett og er valgbare i roverlaget ut det året de fyller 25 år. Medlemmer over denne alderen har talerett i alle saker.

Gruppeledelse
Leder gruppens virksomhet mellom møtene i gruppetinget og består av gruppeleder og en eller flere assistenter.